Resultaten onderzoek: "Hoe zien economische beroepen hun adviesrol?"

CONNECT voerde een onderzoek om te weten te komen hoe economische beroepen tegenover advies rond susbsidies en andere overheidssteun staan. Bekijk hieronder de resultaten.