Belang van een financieel plan

Een financieel plan is een Verplicht instrument bij de oprichting van een BV en NV. Echter optioneel, maar aan te raden bij de opstart van een eenmanszaak, CommV. en VOF.

Faling binnen de 3 jaar na opstart? Uit het financieel plan zal worden afgeleid of voldoende middelen werden voorzien om de ondernemingsactiviteit gedurende twee jaar uit te voeren. Deze oefening heeft invloed op de aansprakelijkheid van de oprichters.

Inhoud:

  • De activiteiten die jouw onderneming gaat uitoefenen
  • De financieringsbronnen waarover jouw onderneming beschikt
  • Balans bij aanvang
  • Geprojecteerde balans en resultatenrekening over 12 en 24 maanden
  • De begroting voor de komende 2 jaar
  • Toelichting bij schattingsmethodes van de verwachtte omzet en rendabiliteit

Belangrijke TIP:

Laat je bij de opmaak van het financieel plan bijstaan door een accountant of belastingadviseur. Jouw financieel plan zal ook meer kracht geven indien de naam van jouw accountant of belastingadviseur opgenomen is in het financieel plan.

Het financieel plan moet worden overgemaakt aan de notaris alvorens de BV of NV kan worden opgericht. Nadien wordt het financieel plan bewaard door jouw notaris. Ook zij staan je bij met het nodige advies.