Duurzaam ondernemen: niet langer een modewoord

Duurzaam ondernemen: meestal denkt men bij het horen van dit begrip enkel aan bedrijven die bewust(er) bezig zijn met hun impact op het milieu. Doorheen de jaren groeide de term echter uit en ontstond een breder begrip: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wanneer een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, betekent dit dat het bedrijf rekening houdt met alle mogelijke effecten van de bedrijfsactiviteiten, dus ook de effecten op de maatschappij.

Concreet kan deze manier van ondernemen samengevat worden als de goede balans zoeken tussen people, planet en profit.

People

Aandacht hebben voor het welzijn van de werknemers en de samenleving is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Hieronder valt het zorg dragen voor de werknemers, maar even goed het respecteren van mensenrechten en consumentenbelangen in de bredere context buiten de onderneming.

Een begrip dat in dit kader vaak wordt opgeworpen, is ‘werkbaar werk’. Als werkgever wilt men goede werkkrachten zo lang mogelijk aan de slag houden en liefst op een manier dat voor beide partijen gunstig is. De werkbaarheidscheque helpt bedrijven om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en om een actieplan op te stellen met financiële steun.

Aansluitend op het bovenstaande wordt er nadruk gelegd op sociaal ondernemen, waarbij je als ondernemer een maatschappelijke meerwaarde kunt creëren. Men wilt groeien naar een inclusieve arbeidsmarkt door diverse ondersteuningsmaatregelen te voorzien. Het loont om open te staan voor de tewerkstelling van bepaalde kansengroepen zoals 55-plussers of personen met een beperking.

Vanuit VLAIO wordt begeleiding en advies voorzien voor bedrijven die interesse hebben in sociaal ondernemerschap. Meer informatie hierover op de pagina van de Sociale InnovatieFabriek.

Planet

Om de negatieve effecten van de klimaatopwarming tegen te gaan, zal iedereen moeten meewerken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om onze planeet te ontlasten wordt er steeds meer ingezet op circulaire economie. In dit systeem van de toekomst stapt men af van het ontginnen van eindige grondstoffen en gaat men (rest)stoffen volledig hergebruiken.

Circulair ondernemen komt binnen de Subsidiedatabank ruim aan bod. Men lanceert regelmatig oproepen in het kader van deze belangrijke thematiek. De voornaamste informatie en huidige oproepen worden bijgehouden op deze pagina.

Daarnaast blijft het interessant voor ondernemingen om in te zetten op duurzame mobiliteit. De subsidies en maatregelen hieromtrent worden steeds interessanter. Woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets, oftewel de fietsvergoeding, zijn fiscaal interessant voor werkgevers. Momenteel zijn de kosten zelfs 120% fiscaal aftrekbaar, in plaats van 100%.

Aan de andere kant van het spectrum wordt de vergroening van het voertuigenpark aangemoedigd. Binnen de projectsubsidie Clean Power for Transport (CPT) wordt ingezet op de omschakeling naar zero-emissie voertuigen en het plaatsen van laadpaalinfrastructuur. Dit gebeurt aan de hand van jaarlijkse oproepen.

Er kan eveneens gekeken worden naar initiatieven op lokaal niveau. Meerdere steden en gemeenten geven een extra duwtje in de rug op vlak van milieuvriendelijke mobiliteit.

Profit

Winst en duurzaamheid zijn misschien niet direct termen die men met elkaar zou associëren, maar niets is minder waar. Er zijn heel wat energiebesparende maatregelen waar een bedrijf van gebruik kan maken om op lange termijn economische voordelen te behalen én een goede reputatie op te bouwen. De subsidiedatabank omvat tal van subsidies waarop ondernemers beroep kunnen doen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Denk maar eens aan de energiepremies van de netbeheerders, waarbij ondernemingen premies kunnen ontvangen indien ze energiebesparende ingrepen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld door te isoleren of beroep te doen op hernieuwbare energie. Op deze pagina staat een overzicht van de premies die in aanmerking komen.

Voor grotere projecten kan de ecologiepremie voor kmo’s en grote ondernemingen die willen investeren in een milieuvriendelijk(er) en energiezuinig(er) productieproces mogelijkheden bieden. Met deze subsidie wilt men tegemoet komen aan de investeringskosten die deze omschakeling met zich meebrengt. Voor alle voorwaarden en verdere informatie, klik hier. Aanvullend op de ecologiepremie, kan er ook gekeken worden naar de strategische ecologiesteun (STRES).

Voor een volledig overzicht van wat VLAIO te bieden heeft rond het thema duurzaam ondernemen: klik hier.

MVO Vlaanderen

Ten slotte is MVO Vlaanderen zeker het vermelden waard. Dit initiatief van de overheid verzamelt informatie, tools, workshops en biedt een start-en ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom: alles wat u nodig heeft om een strategie uit te werken rond MVO kunt u hier terugvinden.

Liberform maakte een handige factsheet op die u hierin wegwijs maakt. U kan deze hier downloaden.

Andere interessante links:

  • UNIZO nam een hoofdstuk over duurzaamheid op in hun Trendwijzer.
  • Het IBR organiseert de Awards for Best Belgian Sustainability Reports. Een boeiend evenement waarbij kleine en grote bedrijven, maar ook de publieke sector en overheidsorganisaties worden uitgelicht die uitzonderlijke prestaties behaalden in hun duurzaamheidsrapportering