De Brexit veerkrachtsubsidie: wat houdt het in?

In het voorjaar van 2020 lanceerde Connect een reeks ervaringssessies rond het thema ‘Brexit: wat wijzigt er voor uw cliënt?’, met de expertise van Flanders Investment & Trade (FIT). 2020 was een transitieperiode, maar ondertussen zit men in een post-Brexit fase. Bedrijven die gevolgen ondervonden van de Brexit waren genoodzaakt om een actieplan uit te werken. Om aan de vele vraagstukken tegemoet te komen, stelde FIT een dossier samen rond de Brexit.

Om bedrijven die direct of indirecte getroffen zijn door de Brexit een extra steun in de rug te geven, kwam VLAIO met de Brexit veerkrachtsubsidie. In dit artikel wordt deze subsidie verder toegelicht.

Beoordelingscriteria

Concreet bestaat deze subsidie om bedrijven te ondersteunen bij het noodgedwongen aanpassen van hun bedrijfsvoering, ten gevolge van de Brexit. Om een aanvraag al dan niet goed te keuren voor deze steun, worden er 4 beoordelingscriteria gehanteerd:

  1. Ambitieniveau: wilt de onderneming strategisch heroriënteren of het beleid duurzaam hervormen om competitief te blijven op de Britse markt?
  2. Impact op de onderneming: kan het bedrijf aantonen dat er een substantiële impact is op de huidige bedrijfsvoering?
  3. Onderbouwde aanpak: beschikt de aanvrager over een doordacht stappenplan om dit project te realiseren?
  4. Noodzaak aan kennis en expertise: is er een nood aan externe expertise en kan deze dienstverlener de ontbrekende kennis en expertise aanleveren?

Wie komt in aanmerking?

De onderneming zelf komt in aanmerking, indien:

  1. Het gaat om een kmo of de uitoefening van een vrij beroep
  2. De onderneming een aanvaardbare rechtsvorm en hoofdactiviteit heeft
  3. Actief is in de privésector
  4. Een vestiging in het Vlaams Gewest heeft
  5. Geen negatief eigen vermogen heet op de indieningsdatum

Bij het aanvragen doet de onderneming steeds beroep op een externe dienstverlener, waarmee een overeenkomst aangesloten is.

Welke kost komt in aanmerking?

De kosten omvatten enerzijds de personeels- en overheadkosten van de externe dienstverlener, anderzijds de personeelskosten van de rechtstreeks betrokken medewerkers bij het project. Dat laatste is optioneel.

Een kmo kan maximaal €50.000 subsidie ontvangen en de minimale projectkost bedraagt €20.000.

De externe dienstverlener

Het is belangrijk om op te merken dat de externe dienstverlener niet louter operationele of uitvoerende werkzaamheden mag verrichten en het ingewonnen advies moet wegen op de strategische beslissingen. Binnen dezelfde aanvraag kunnen wel meerdere dienstverleners betrokken worden.

De aanvraag

Sinds februari 2021 kan men een aanvraag indienen voor deze subsidie. De uiterste indiendatum loopt nog tot 31 december 2021, al geldt dit wel tot de uitputting van de middelen. De te doorlopen procedure van de aanvraag, alsook de template, handleiding en trajectbeschrijving zijn terug te vinden via deze pagina.

Advies en contact

Naast de informatie die reeds beschikbaar is via het dossier van FIT (zie hierboven), stelde VLAIO een Brexithelpdesk waar bedrijven met hun vragen terecht kunnen.

U kan de helpdesk bereiken op:

Telefoonnummer: 0800 20 555

E-mailadres: brexit@vlaio.be

Daarnaast kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief om op de hoogte blijven van de laatste updates. Dit kan via dit formulier.