Onderneming in moeilijkheden? Dyzo weet raad!

Moeilijkheden bij ondernemers

In april vorig jaar, toen de coronacrisis zich net had aangekondigd, schreven we een artikel met een aantal voorspellingen. We schreven dat de coronamaatregelen onvermijdelijk invloed zouden hebben op de verschillende fronten van de Vlaamse economie. Niemand had toen kunnen voorspellen dat de toenmalige situatie een jaar zou aanhouden.

De opgelegde sluitingen van winkels en horeca, de regels inzake social distancing en niet-noodzakelijke verplaatsingen, het wegvallen van alle evenementen en bijeenkomsten,… Al deze regels hebben ertoe geleid dat de Vlaamse ondernemers een enorm lastig jaar achter de rug hebben. Ook de toekomst blijft onzeker, want een volwaardige heropstart van alle ondernemingen laat nog even op zicht wachten. Hoewel ondernemers beroep kunnen doen op heel wat steunmaatregelen, zullen deze niet voldoende zijn om het geleden verlies volledig te compenseren en een heropstart mogelijk te maken. Ondernemers die zich in een moeilijke positie bevinden en hieromtrent vragen hebben of bijstand wensen, kunnen contact opnemen met DYZO.

DYZO is een organisatie die zich richt op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen van allerlei aard zijn en verband houden met de Covid-19 crisis of helemaal niet. Zowel ondernemers die hun zaak willen doorlichten en eventueel preventieve maatregelen willen nemen, als ondernemers die op een correcte manier de faillissementsprocedure willen aanvragen, als ondernemers die een faillissement ondergingen en een doorstart willen maken, kunnen beroep doen op de dienstverlening van DYZO.

Aanpak

De medewerkers van DYZO komen ofwel zelf uit het ondernemerschap, ofwel staan ze reeds jarenlang ten dienste van ondernemers. Al deze ervaring, gekoppeld aan een breed netwerk, zorgt ervoor dat de medewerkers van DYZO goed zicht hebben op een waaier aan mogelijke oplossingen waaraan u zelf niet onmiddellijk zou denken.

Ook indien u vragen heeft over de sociale zekerheid voor zelfstandigen, kan DYZO u helpen om wegwijs te raken in dit kluwen.

DYZO biedt individueel advies op maat. Nadat de ondernemer telefonisch of per mail contact opneemt met DYZO, wordt afgesproken hoe de samenwerking verder kan lopen. Indien de noden van de ondernemer verder strekken dan een eenmalig advies, wordt een begeleidingstraject opgestart. Deze begeleiding kan telefonisch, per mail of via één op één gesprekken worden georganiseerd.

Dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen is DYZO volledig gratis. U kan dus helemaal kosteloos het advies inwinnen van de medewerkers van DYZO. Ook wanneer nadien een begeleidingstraject wordt opgestart, zijn hieraan geen kosten verbonden.

Vanzelfsprekend garandeert DYZO de vertrouwelijkheid van alle informatie die wordt uitgewisseld.

Contact

U kan DYZO telefonisch bereiken via het nummer 0800 111 06 (tussen 9u en 12u) of per mail via info@dyzo.be.