Het ontwikkelingsproject: stimuleren van ondernemingen met innovatieve ideeën

We kregen de kans om een onderneming te interviewen die succesvol een aanvraag indiende voor een ontwikkelingsproject. Deze subsidie gaf hen de opportuniteit om een idee uit te werken, waar ze anders misschien nooit aan begonnen waren. We spraken met Joris De Koninck, co-founder en general manager van Kayzr, een Gentse tech start-up binnen de esports wereld.

Joris De Koninck

Wat is Kayzr?

Kayzr is een merk, dat we vijf jaar geleden hebben opgericht. Freek (co-founder en head of customer development bij Kayzr) en ik kwamen net van de schoolbanken als economisten. We stelden vast dat esports, oftewel competitief gamen, een steeds groter gegeven werd in het entertainment landschap. Echter, in België en zelfs Europa stonden we op dat vlak achter op de rest van de wereld. Zo ontstond het idee om daar iets mee te doen.

In de eerste plaats moesten we een duidelijk kader uitwerken en nadenken over wat we kunnen aanbieden. Uiteindelijk hebben we een toernooiplatform opgericht waarin een community verwerkt zit. We hebben eerst gefocust op België, daarna Nederland en sinds kort hebben we onze focus verlegd naar Europa (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland).

Ondertussen zitten we aan een 80.000 gebruikers, waarvan 40.000 maandelijks actief zijn.

Onze doelgroep, die voornamelijk uit jongeren bestaat vanaf 12 jaar, is er eentje dat moeilijk te bereiken is op vlak van adverteren, aangezien zij advertenties veelal blokkeren en minder gebruik maken van de klassieke mediakanalen (bijvoorbeeld televisie). Desalniettemin is het een interessante doelgroep voor veel partijen. Enerzijds, maken wij de vertaalslag door ervoor te zorgen dat de taal van de doelgroep wordt gebruikt en anderzijds, zorgen wij ervoor dat het “native” ingebouwd zit in het platform. Native advertising heet dit in de vakwereld.

 

Hoe is het idee voor jullie ontwikkelingsproject ontstaan?

We merkten op dat het toernooiplatform enkele automatisaties miste om het, op termijn, naar een platform van 1 miljoen gebruikers te kunnen brengen. Vandaar dat we aan een dossier beginnen schrijven zijn met als onderwerp ‘esports management’. Tijdens de huidige corona-crisis zijn veel mensen aan het gamen geslagen, dus dat maakt het des te belangrijker om deze doelstelling te realiseren.

In de esportswereld loopt al veel automatisch, maar toch zijn er nog valsspelers, mensen die het niet zo nauw nemen met de regels of mensen die haatdragende taal gebruiken. Net zoals in de klassieke sportwereld is er ook in de gamewereld nood aan een scheidsrechter. Wij zijn gaan bekijken hoe we toernooien nog meer kunnen automatiseren om deze misbruiken te vermijden.

Wat betreft het taalgebruik, staan we binnen de esportswereld voor een bijkomende uitdaging: de gebruikers van het platform spreken verschillende talen en het zijn jongeren die jongerentaal gebruiken. Via NLP (Natural Language Processing) technieken quoteren wij woorden op basis van verschillende parameters. Vb. hoe negatief of positief is een woord? Uiteindelijk komen we dan tot een totaalscore die bepaalt of het gebruik van een bepaald woord door de beugel kan of niet. Het mechanisme leert ook steeds bij en zal aan de hand van de context ook nieuwe of gecombineerde woorden kunnen leren quoteren.

 

Hoe begin je met het aanvragen van een subsidie voor een ontwikkelingsproject?

Het belangrijkste is dat je aanvraag goed gedocumenteerd is. Het is dus belangrijk om op voorhand na te kijken of je voldoende materiaal hebt om een dossier in te dienen. Natuurlijk kan je op voorhand niet met zekerheid weten of je aanvraag zal worden goedgekeurd. Het is moeilijk om in te schatten of je het project volledig zal kunnen realiseren en of het innoverend genoeg zal zijn.

Wij hebben op een externe partij beroep gedaan om het aanvraagdossier op te stellen. Deze samenwerking startte in maart 2019 waarna het dossier werd ingediend in oktober 2019. In maart 2020 werd ons dossier goedgekeurd.

 

Hoe verliep het contact met VLAIO?

We hadden voorheen reeds een subsidiedossier ingediend, dus het traject was niet helemaal nieuw voor ons. VLAIO heeft met ons mee nagedacht in de richting van een ontwikkelingsproject. Hoewel we uiteindelijk beroep hebben gedaan op een externe partij om het dossier uit te schrijven, bleven we in contact met een bedrijfsadviseur van VLAIO. We konden steeds bij hem terecht voor advies of met vragen, dat leidde tot een fijne samenwerking.

 

Hoe zien de komende maanden er uit voor jullie project?

Het dossier is goedgekeurd in maart, maar de aanvangsdatum lag in januari 2020. We zaten dus met een onzekere start op vlak van financiering, maar hebben dan toch besloten om alvast twee mensen aan te werven en er dus al deels aan te beginnen. Sinds de goedkeuring zijn we dan begonnen met de voorbereiding van het grootste deel van het project: onze samenwerkingen met third parties. We werken vanaf juli met een externe partij samen, gespecialiseerd in het bouwen van artificial intelligence toepassingen. Deze zijn nodig bij de beeldmanipulatie detectie en moderatie van tekst.

Enerzijds zullen zij in de komende maanden het raamwerk hier voor opzetten, anderzijds zullen onze ontwikkelaars opgeleid om dit verder in te vullen en te onderhouden dit in de toekomst overnemen. Zo blijft de kennis ook intern.

 

Zijn er dingen die jullie liever anders hadden gezien in de hele procedure?

Het feit dat de goedkeuring vrij lang geduurd heeft, heeft ons parten gespeeld.

Een onderdeel van ons project, nl. een soort van beeldherkenning (vb. beeld uploaden als bewijsstuk bij conflict tijdens toernooi), is iets dat al bestond. Wij hebben daar een extra controle aan toegevoegd waardoor beeldmanipulatie ook herkend wordt.
Toen we ons dossier in oktober 2019 indienden, was dit iets dat in de gamewereld nog niet bekend was en dus innovatief was. In februari 2020, speelde een daar echter ook op in. Vier maanden na onze aanvraag kregen we de feedback dat dit controlemechanisme al bestond, waardoor ons verhaal onderuit werd gehaald. Dit had vermeden kunnen worden indien de goedkeuring sneller was gebeurd. Dit lijkt ons wel een belangrijk werkpunt, zeker voor een sector waarin de technologie heel snel evolueert en iedereen hard werkt om de eerste te zijn met een nieuwe uitvinding. Die wachttijd zou bedrijven kunnen afschrikken om deze procedure op te starten, wat vrij jammer is.

 

Zouden jullie opnieuw aan een dergelijk avontuur beginnen?

Zeker weten, want het is een cruciaal onderdeel van onze business. De subsidie voor ontwikkelingsprojecten zorgt ervoor dat ideeën effectief kunnen worden uitgewerkt en dat is natuurlijk fantastisch. Daarnaast konden we dankzij het project nieuwe mensen aan het werk zetten en ons bedrijf laten groeien.

Het Kayzr Team

Meer weten?

U of uw cliënt heeft een innovatief idee en wilt daar graag iets mee gaan doen? Alle informatie kan u hier terugvinden. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Wat?

Deze subsidie kan uw bedrijf de kans geven om met uw innovatief idee het potentieel van uw bedrijf te versterken. Het is een steuntje in de rug om stappen te zetten richting een project waar u anders niet aan zou beginnen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontwikkelingsproject, moet een bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden en verdere criteria kan u hier terugvinden.

Voor de aanvraag van de subsidie is het volledige plaatje heel belangrijk. De business case moet voldoende onderbouwd en haalbaar zijn op korte termijn. Alle aspecten die van invloed kunnen zijn op uw project dienen in kaart te worden gebracht. Dit gaat van het uitvoeren van een marktanalyse, het hebben van een realistisch beeld van de toekomstige kosten, tot het kunnen aantonen wat de meerwaarde zal zijn van uw innovatie..

Daarnaast moet het idee, zoals al een paar keer aangehaald, innovatief zijn. Dat wilt zeggen dat de ontwikkeling nieuw moet zijn voor het bedrijf en de specifieke sector. Hiervoor moet u kennis en nieuwe inzichten gaan verwerven. Dit kan door intern experten aan te werven of beroep te doen op een externe partij met de nodige kennis. Het realiseren van deze innovatie moet binnen de bedrijfsstrategie passen en de positie van de onderneming op een meetbare manier versterken.

Aanvraagprocedure en evaluatie

Het behandelen van een aanvraag duurt maximaal 18 weken. Een aanvraagprocedure opstarten, begint met een degelijke voorbereiding. Het indienen van het dossier zelf gebeurt digitaal. Tijdens het proces zult u aan het agentschap de meerwaarde van uw ontwikkelingsproject moeten toelichten en verdedigen.

Op deze pagina staat het stappenplan in de procedure uitgelegd.

Goedkeuring en next steps

Indien het project werd goedgekeurd, volgt er een overeenkomst. Bij de opvolging van het project wordt er op regelmatige, vooraf bepaalde tijdstippen een verslaggeving gevraagd.

Het verdere verloop kan u hier terugvinden.