Introductie tot AI – deel 1

AI of artificiële intelligentie: u heeft er vast al van gehoord via uw cliënteel of via eigen opzoekingen en vermoedelijk heeft u er ook al gebruik van gemaakt; denk maar aan apps die reageren op spraakherkenning zoals Siri van Apple of Alexa van Amazon. Maar weet u ook wat het exact inhoudt en op welke manier u uw cliënteel hieromtrent kan ondersteunen? In dit artikel leggen we u op een duidelijke manier uit wat wordt bedoeld met AI en waarom dit uw aandacht verdient. In onze volgende nieuwsbrief geven we een overzicht van de steunmogelijkheden voor ondernemers die willen investeren in AI.

In tegenstelling tot wat heel wat leken vermoeden, is AI niet één technologie maar wel het geheel van technologieën die die machines of installaties kunnen laten reageren op een manier die wordt verwacht van humane wezens. Het menselijke intellect wordt dus nagebootst.

AI uit zich dus niet op één welbepaalde manier maar bestaat in verschillende vormen die verrassend eenvoudig maar ook heel complex kunnen zijn. Bepaalde AI-technieken zijn niet meer dan automatiseringsprocessen, andere technieken lijken het menselijke intellect te overstijgen.

Waar AI in verschillende vormen voorkomt, hebben ze allen gemeen dat telkens een bepaalde menselijke (re)actie wordt geïmiteerd. Zo kan het menselijke aanvoelen worden nagebootst, dit is het geval wanneer een installatie data verzamelt uit zijn omgeving (vb. geluiden, bewegingen,…). Wanneer de installatie met deze data aan de slag gaat en deze interpreteert en patronen detecteert, of zelfs reageert op deze gegevens, gaat men nog een stap verder. Een optimale dynamiek wordt gecreëerd wanneer een installatie in staat is om de informatie uit alle voorgaande stappen te verzamelen, verwerken en zichzelf te corrigeren waar nodig. Dergelijk proces is de meest complexe vorm van AI.

Niet enkel grote of industriële bedrijven kunnen baat hebben bij AI, ook voor KMO’s kan de toepassing van AI leiden tot snellere en meer efficiënte processen. Lees in onze volgende nieuwsbrief op welke manier ondernemers die zich hier interesse voor hebben of bepaalde technieken willen implementeren, zich kunnen laten informeren.