Afronding in een notendop

Sedert 01 december 2019 zijn de verplichte afrondingsregels in werking getreden. Hieronder vatten we de basisprincipes samen zodat u mogelijke vragen vanwege uw cliënteel vlot kan beantwoorden:

  1. De afronding is enkel verplicht indien de betaling plaatsvindt in de fysieke aanwezigheid van de consument (dus niet bij aankoop via een webshop) en indien de betaling geschiedt met cash geld;
  2. Het totaalbedrag dat de consument in speciën betaalt, dient te worden afgerond naar een veelvoud van 5 cent ( € 0,01, € 0,02, € 0,08 en € 0,09 worden afgerond naar € 0,00; € 0,03, € 0,04, € 0,06 en € 0,07 worden afgerond naar € 0,05);
  3. Indien de consument een ander betaalmiddel (bv. overschrijving, bancontact,…) gebruikt, staat het de ondernemer vrij om diezelfde afrondingsregel toe te passen op voorwaarde dat dit wordt geafficheerd op de plaats waar de betaling wordt uitgevoerd;
  4. Het totaalbedrag dient te worden afgerond en niet de samenstellende bestanddelen van dit bedrag (bv. aankoop verschillende producten, btw,…);
  5. Het kassaticket of ander bewijsdocument dient zowel het totaalbedrag als het afgeronde bedrag te vermelden.