Online toepassingen vallen in de prijzen

Op dinsdag 19 november mocht het ITAA in het kader van de Digital Day – een initiatief van Accountancy Europe – twee prijzen in ontvangst nemen.
De hoofdprijs viel voor eStox, het elektronisch effectenregister dat het ITAA samen met de FEDNOT heeft ontwikkeld en dat in het voorjaar gelanceerd werd. De tweede prijs was voor Unified by Invoicing, een initiatief van het ITAA.

We lichten deze toepassingen even toe.


Unified by invoicing: optimaliseren, vereenvoudigen, samenwerken

Met Unified by invoicing stelt het ITAA een collaboratief e-invoicingplatform ter beschikking van ondernemers en hun accountant of belastingadsviseur. Deze toepassing wil de digitalisatie binnen de sector bevorderen. Het is grotendeels gratis, betalende opties zijn goedkoper dan de klassieke facturatie en het gebruik ervan spaart veel tijd uit.Wat houdt het in?Het is in de eerste plaats een tool (BilltoBox) voor het beheren, verzenden en ontvangen van de facturen van ondernemingen. Ten tweede is het een interface voor accountants om de al dan niet automatische boekhoudkundige verwerking van de facturen van al hun cliënten uit te voeren. Dit alles gebeurt via een beveiligd adresseringssysteem van de facturen en de legt de link tussen de onderneming en de accountant. Dit systeem garandeert het beroepsgeheim en zorgt ervoor dat alle financiële gegevens eigendom blijven van de onderneming zelf.

In de toekomst zal het platform ook samenwerkingen mogelijk maken met andere actoren en diensten, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen. Het platform zal weldra ook internationaal gelinkt kunnen worden met gelijkaardige platformen in het buitenland.

eStox: het beveiligd, digitaal effectenregister

Een effectenregister is onmisbaar voor een goed beheer van het bedrijf. Het register komt van pas telkens de bestuurders en aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse algemene vergadering, maar ook bij een wijziging van de statuten of het doorvoeren van een kapitaalverhoging.

eStox biedt verscheidene voordelen:

– het kan op elk moment en om het even waar geraadpleegd worden
– de gegevens worden op een betrouwbare en correcte manier verwerkt en  bewaard
– het vergemakkelijkt het beheer van de verschillende rechten en het bijeenroepen van aandeelhouders
– eStox is enkel toegankelijk voor notarissen, accountants en belastingconsulenten, waardoor discretie gegarandeerd wordt

 

Er bestaat een rechtstreekse link tussen eStox en het UBO-register. Indien een onderneming dit wenst, kunnen deze gegevens via het register automatisch worden overgemaakt aan de FOD Financiën.