Basiskennis bedrijfsbeheer vanaf september 2018 (i.p.v. 2019) niet langer een verplichting

De Vlaamse Regering besliste om het attest ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ in de toekomst niet langer als een verplichting te voorzien voor wie een zaak wil starten. Wie een zaak wil starten in Vlaanderen, zal in de toekomst dus niet langer dat attest moeten kunnen voorleggen. De regeling treedt op 1 september 2018 in werking (dat is één jaar vroeger dan gepland).

De Vlaamse Regering heeft wel beslist om de afschaffing van het attest te koppelen aan een uitgewerkt actieplan om er toch voor te zorgen dat starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak. Opgelet! als u dus een zaak start vooraleer de nieuwe regeling in werking is getreden, dan moet u dat attest wel nog kunnen voorleggen!

Enkele vragen:

  • – Waarom wordt het attest afgeschaft?
  • – Wil dat zeggen dat iedereen nu zomaar zal kunnen starten?
  • – Is kennis van bedrijfsbeheer dan niet meer van belang?
  • – Wat met Brussel en Wallonië?

Lees hier verder om de antwoorden te vinden!