Oplossing in de maak voor handelaars met hinder door wegenwerken die van start gegaan zijn vóór 1 juli 2017

Door “een onvolkomenheid in de regelgeving” (dixit Vlaams Minister Philippe Muyters) krijgen handelaars die zich genoodzaakt voelden hun zaak tijdelijk te sluiten vanwege openbare wegenwerken die van start gegaan zijn voor 1 juli 2017 (én tijdig de nodige aanvragen voor steunmaatregelen deden, d.w.z. voor 1 januari 2018), daar sinds 1 januari 2018 geen vergoeding meer voor.

Voor werken die gestart zijn op of na 1 juli 2017 werden er twee nieuwe premies door Muyters in het leven geroepen. Deze vervangen de vroegere steunmaatregelen in geval van hinder bij openbare werken en zijn uitdrukkelijk niet geldig voor werken die gestart zijn voor de datum van 1 juli 2017. Concreet gaat het over:

  1. de hinderpremie: een vast bedrag van 2.000 euro, die automatisch toegekend wordt aan winkeliers in de werfzone; en
  2. de sluitingspremie: 80 euro per dag, zelf aan te vragen. Hierop heeft men recht vanaf de 22e opeenvolgende gesloten kalenderdag.

Tot 31 december jl. kon men echter de oude inkomenscompensatie en rentetoelage blijven aanvragen voor werken die van start gegaan waren voor 1 juli 2017. Deze vroegere steunmaatregelen zijn sinds begin dit jaar echter helemaal opgedoekt en dus vervangen door de hinder- en sluitingspremie. Het is nu met andere woorden te laat om nog een aanvraag te doen.

Wie echter wel tijdig een aangifte deed van hinder door wegenwerken die van start gegaan zijn voor 1 juli 2017 én hiervoor de ‘oude’ inkomenscompensatievergoeding van 79,07 euro per kalenderdag ontving bij tijdelijke sluiting werd de verdere uitbetaling sinds 1 januari jl. stopgezet. Philippe Muyters bevestigt nu dus dat dit niet had mogen gebeuren.

Dat is belangrijke informatie voor het cliënteel van u als economische en juridische vrije beroeper, die u bij deze proactief kan communiceren. De handelaars die sinds januari geen vergoeding meer krijgen zullen het geld alsnog krijgen wanneer het besluit aangepast is. Er wordt gezocht naar een oplossing met terugwerkende kracht.

Meer info:

Wat zijn de steunmaatregelen als u getroffen wordt door hinder door openbare werken? (UNIZO)

Wat is de hinderpremie? & Wat is de sluitingspremie? (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

In de pers

Geen compensatie meer voor handelaars bij openbare werken door fout in wetgeving (Het Nieuwsblad, 11/01/2018)

Handelaars zijn compensatie kwijt door fout in regelgeving (Gazet van Antwerpen, 11/01/2018)